ANTALAHA

ANTALAHA

TANANA AMORODRANOMASINA
SAHA (HA) MORA MORA FIENANA
MAHA RAVORAVO ZAZA JIABY
TEGNA LA VIE TSARA

TANANA MARO TSARA VIAVY
LALAHY TSY MIPOERAPOERE
OLO JIABY MAHAY MANDRAY OLO
IRO IO MAHALALA FOMBA

MISAOTRA ZANAHARY NAGNOME
ATSIKA JIABY MBOLA ETO
MAHA RAVORAVO IREO SALAME
TEGNA LA VIE TSARA

ZAHAY TSY MAGNAVAK’OLO
NAHA AVARATRA AGNY NA NY ATSIMO
ANTALAHA MISY RAHA MARO
NAHA ANDEHA AGNANO JIROFO
NANY LA VANILLE

ANAO LA VIE TSARA
ANTALAHA LA VIE TSARA
AKO LA VIE TSARA
ANTALAHA LA VIE TSARA


( my hometown)

A city by the waterside
Where life is easy
Children are happy
Life is quiet good

Beautiful girls keep passing by
Men are very simple
Everyone is out going
People are nice to each other

Thank God
We’re still around
And happy to be alive
In Antalaha life is beautiful

Here we welcome everyone
People from the North, people from the south
There is a lot to do in Antalaha
Either working with cloves
Or working with vanilla

Through your eyes life is beautiful
In Antalaha life is beautiful
Over here life is beautiful
In Antalaha life is beautiful